Kółko Kueea /kwiːa/

Witaj na oficjalnym terenie webowym Kółks Kueea!

Praca członkiń i członków Kółka Kueea jest kontinuum dążącym do zmiany systemu. Zmiany, która zachowuje pamięć o wcześniejszych systemach, dążąc jednocześnie do nieuniknionej, dalekiej przyszłości.

Kołko Kueea nie posiada przywództwa. To anarchia, której pokój zapewniony jest przez silne i niezachwiane poglądy i wartości etyczne jej członkiń i członków.

Głownym celem kółka jest bootstrapping (rozruch początkowy) Systemu Kueea.

Na tej stronie znajdują się informacje nt. domeny kueea.info.

kueea.info.

Teren webowy na tej domenie zarządzany jest wspólnie przez członkinie i członków projektu. Znajdują się na nim:

/operating-system/
Kolekcja stron webowych definiujących oraz dokumentujących System Kueea.

Wraz z pojawieniem się usług na ogromną skalę, obsługujących miliony użytkowników, indywidualny użytkownik zatracił swoją obecność i osobowość. Stał się częścią tłumu, czymś nierozróżnialnym od jego reszty. Gdzie się również podziała moderacja? wartości etyczne? bany? Tymi usługami nie da się zarządzać i są one podatne na wyzysk. System Kueea dąży do rozproszenia ich pomiędzy użytkowników, usuwając serwery stron trzecich, tak aby społeczności nie były tworzone wokół usług. Komunikacja ma odbywać się pomiędzy zainteresowanymi stronami, end-to-end. Każdy musi odpowiadać za to, co wysyła. Musi być niemożliwym albo prawie niemożliwym, aby tej odpowiedzialności uniknąć.

Na trzeci poziom składają się nazwy zarządzane indywidualnie. Rozpoczynają nową przestrzeń autorytatywną.

Właściwe nazwy hostów (urządzeń) należących do danej osoby znajdują się na poziomie czwartym pod domeną tychże osób. Te nazwy są raczej prywatne i nie są upubliczniane. Nie ma również takiej potrzeby, jeżeli istnieje tylko jeden host.

不無之化込子.kueea.info.

fumu-no-kagomeko.kueea.info.

Domenami zarządza 不無之化込子 (Fumu-no-Kagomeko), stwórczyni kółka.